Ontdek jezelf in 7 stappen

en wat je wilt in de 2e helft van je leven

Stap 4 is: wat is je persoonstype?

Stap 4 is: wat is je persoonstype?

Eerst weer een video-boodschap voor jou
Video afspelen

Wat is je persoonstype?

Bij deze stap maken we kennis met het enneagram.
Dat is een manier om tot meer zelfkennis te komen.
En tot inzicht in ontwikkelpunten.

Daarvoor gaan we de volgende punten langs:

Wat is het enneagram
en wat kun je ermee
De 9 persoonstypen en 3 groepen
Doe (nog) een test
Herken je het (deels)?
Klopt het met je kernkwaliteiten?
Wat ga jij er mee doen?

Wat is het enneagram?

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel die 9 typen onderscheidt
(ennea = 9 in het Grieks).

Het enneagram (model) is een cirkel.

Daaromheen staan de 9 getallen,
één voor elk van de persoonlijkheidstypen.

De getallen zijn met lijnen aan elkaar verbonden
(zie figuur hierboven).

Ieder heeft elementen van alle types,
maar vaak is er één type dat op de voorgrond staat.

Je type wordt bepaald door je – onbewuste – motivatie (drijfveren)
die je denken, doen en voelen bepaalt.

De drijfveren bepalen wat voor type mens je bent.
Ieder heeft zijn eigenschappen en valkuilen.

Wat kun je ermee?

Door het enneagram kun je:

– de automatische patronen die specifiek zijn voor je type herkennen en waar nodig doorbreken

– je bewust worden van je verborgen kwaliteiten

– inzicht krijgen in wat je geneigd bent om te doen bij stress of ontspanning.


De 9 types zijn namelijk in de figuur onderling verbonden met lijnen en pijlen.

Er is een pijl naar het nummer toe (vanaf het type waar je in ontspanning iets van krijgt)
en er is een pijl van je nummer weg (naar het type waar je in stress naartoe beweegt).

Een voorbeeld:

type 7 beweegt in stress naar type 1 (neemt negatieve elementen van 1 over),
maar neemt in ontspanning de positieve elementen van type 5 over.

zie het figuur hieronder.

enneagram types

Om het ingewikkeld te maken:

Vaak heb je ook 1 of 2 vleugeltypen.

Je vleugel is het nummer links of rechts van je (dominante nummer).

type 1 kan zowel 2 als 9 als vleugeltype hebben, of 1 van beide.

type 2 kan type 1 en/of 3 als vleugel hebben.

Als je meer wilt lezen,

er is genoeg....

boeken over enneagram - voor stap 4 ontdek jezelf in 7 stappen


De 9 persoonstypen
en de 3 groepen

Er zijn 9 typen, die verdeeld worden in 3 groepen.

De 3 groepen zijn ‘energiecentra’ (waar de energie vooral van uit gaat):
denken, voelen en doen.

Deze worden ook wel hoofd-, hart- en buikcentrum genoemd.

Type 1,8,9 zijn de buiktypes, handelen vooral intuitief of instinctief.

De centrale emotie is woede.

Er is een naar buiten gerichte energie (waarbij het gaat om boosheid en wil).

De 1 gaat naar binnen: weet precies wat hij wil, is boos op de wereld, die niet doet wat hij wil.
De 8 heeft naar buiten gerichte energie, brengt zijn boosheid direct naar buiten en legt zijn wil op.
De 9 onderdrukt zijn boosheid en eigen wil. Weet niet wat hij zelf wil.

Type 2,3,4 zijn hartstypen, met voorkeur voor voelen

De centrale emotie is verdriet over verlies van identiteit.

De energie is naar binnen gericht (type 4),
naar buiten gericht (type 2) – deze voelt vooral anderen aan –
of het gevoel wordt onderdrukt (type 3).

Type 5,6,7, zijn hoofdtypen, met voorkeur voor denken.

De centrale emotie is angst.

De energie is naar binnen gericht (de 5 gaat theoretisch kader maken),
naar buiten (de 7 gaat naar de omgeving mooier maken),
of er tussen in (de 6 beweegt naar binnen en buiten -vertrouwt beide niet).

Nu meer over der verschillende typen (waarbij ook de kernkwaliteiten langskomen):

1 ennegram type 1

Hervormer

De hervormer is een denker, wil goed zijn en de dingen verbeteren.

Als je een 1 ergens voor inschakelt ergens voor dan hoef je je geen zorgen te maken. Alles komt piekfijn in orde. De 1 is serieus en is verantwoordelijk, toegewijd, ethisch, punctueel, integer.

De 1 weet precies hoe zij het wil hebben. Maar ergert zich wel aan anderen die het niet zo doen als zij zou willen. Is dus naar binnen gericht. De 1 heeft altijd gelijk.

Kernkwaliteiten: betrouwbaar, ordelijk, idealistisch, gedisciplineerd

Valkuilen: kritisch perfectionisme, pietluttigheid, bezetenheid, dogmatisme

Uitdagingen: flexibiliteit,souplesse, luchthartigheid, spontaniteit.

Groeikansen:  Acceptatie  van zichzelf en werkelijkheid, zonder oordeel.

Het leven is perfect, inclusief onvolmaaktheden.

Je bent oké, maar niet alleen als je volmaakt bent.

type 2 enneagram - stap 4 ontdek jezelf in 7 stappen - louter annet

Helper

De helper is een voeler, maar naar buiten gericht. Wil geliefd zijn of worden. Zij voelt vooral aan wat een ander nodig heeft. Zij is empatisch, hartelijk, behulpzaam, sociaal.  Zorgzame types dus…

De onbewuste motivatie dat ze waardering krijgen voor hun hulp. 
Zij willen belangrijk zijn.

Tegelijk hebben ze geen oog voor eigen behoeften.

Kernkwaliteiten: behulpzaam, relatiegevoelig, tact, enthousiasme

Valkuilen:  zelfopoffering, omzichtig, indirect, hysterisch

Uitdagingen: grenzen stellend, helder, direct,  nuchter

Groeikansen: eigen wil en oog voor eigen behoeften.

Geven zonder terug te willen ontvangen.

type 3 enneagram - stap 4 ontdek jezelf in 7 stappen -louter annet

Bereiker/ presteerder

De bereiker wil zich graag waardevol en geaccepteerd voelen.

Deze is graag de beste en vindt het prettig om iets te bereiken.  Vindt het ook belangrijk dat mensen zien wat zij doet en heeft bereikt.
Wil falen koste wat kost vermijden.

Kernkwaliteiten:
besluitvaardig, doelgericht, optimistisch, gedreven.

Valkuilen: kortzichtig, bezeten, oppervlakkig, fanatiek

Uitdagingen: reflectie, doseren, diepzinnig, ontspannen, emoties voelen

Groeikansen:  Openheid en oprechtheid over wie je werkelijk bent en wat je doet en ervaart. Je hoeft je niet beter voor te doen en wordt ook zo geaccepteerd. Ook als je niet zo succesvol bent (of je zo voordoet)

Romanticus

De romanticus wil begrijpen wie ze is en zichzelf uitdrukken. Dit type heeft dus veel interesse in deze 7 stappen…:). De romanticus wil graag anders zijn -speciaal – en het gewone vermijden. Is intens, origineel, creatief. Heeft neiging ervaringen van ervaringen over te nemen.

Kernkwaliteiten:
Fijngevoelig, meelevend, introspectief, hartstochtelijk

Valkuilen: melancholisch, depressief, navelstarend, emotioneel

Uitdagingen: zakelijk, opgewekt, het gewone waarderen, nuchter

Groeikansen:  Weten dat je erbij hoort. In verbinding met anderen je oorsprong en bestemming vinden.
Balans in emoties en ervaringen.
Ontdekken wat van jou is en wat van de ander.


type 5 enneagrma- stap 4 ontdek jezelf

Onderzoeker

De onderzoeker wil de wereld om zich heen begrijpen en competent zijn.
Dit type is een denker: analytisch, filosofisch, helder, bondig, aandachtig, leergierig. Komt rustig over. Heeft grote behoefte aan privacy om de dingen te overdenken.

Kernkwaliteiten:
scherpzinnig, onafhankelijk, beschouwend, kalm

Valkuilen: arrogant, solistisch, afstandelijk, karig

Uitdagingen: eenvoudig, sociaal, inlevend, spontaan

Groeikansen:  Vertrouwen dat juiste kennis op juiste moment aanwezig is.
Loslaten van vastklampen aan privacy, eigen kennis en tijd.
Delen van gevoelens.


Loyalist

De loyalist wil zekerheid en veiligheid. Ze is blij als ze voldoet aan verwachtingen en verbondenheid ervaart.

Kernkwaliteiten:
alert, loyaal, serieus, verantwoordelijkheidsgevoel.

Valkuilen: achterdochtig, besluiteloos, tobberig, strikt

Uitdagingen: loslaten, zelfvertrouwen, zorgeloos, losjes

Groeikansen: 
Vertrouwen in zichzelf, anderen en de wereld.
Moed om te doen, ondanks het risico op het oordeel van anderen.


Enthousiasteling

De enthousiasteling wil blij, gelukkig en tevreden zijn.
Is daarin heel inventief. Zoekt steeds wat nieuws en maakt nieuwe plannen voor de toekomt om de pijn over het ‘nu’ te vermijden. Ze vermijd pijn door kritiek of negatieve ervaringen weg te praten, te rationaliseren.

Kernkwaliteiten: spontaan, nieuwsgierig, charmant, luchthartig

Valkuilen: impulsief, rusteloos, narcistisch, ongedisciplineerd.

Uitdagingen: doordacht, tevreden, in verbinding, grondig

Groeikansen: 
De ervaringen in het hier en nu is het leven zelf.
Accepteren van beperkingen en voelen van pijn.
Keuzes maken en die uitvoeren.
Aanwezig in het hier en nu.

Leider

De leider wil zichzelf beschermen door sterk en vol zelfvertrouwen te zijn. Ze hechten ook erg aan rechtvaardigheid en strijden daarvoor.

Kernkwaliteiten: onafhankelijk, actiegericht, direct, ruimhartig

Valkuilen: provocatief,vrijpostig, overmoedig, arrogant

Uitdagingen: buigzaam, tactisch, ingetogen, zacht

Groeikansen: 
Eigen waarheid hoeft niet DE waarheid te zijn.
Onschuld: onbevangen openstaan voor wat er is en zich aandient.
Zonder controle of oordeel.

type 9 - enneagram - stap 4 ontdek jezelf in 7 stappen- louter annet

Vredestichter of bemiddelaar

De vredestichter wil in eenheid en harmonie met anderen leven. Daarom conflictmijdend en ontkent eigen gevoelens en eigen wil.

Kernkwaliteiten:
verdraagzaam, ontvankelijk, diplomatiek, rustgevend/ behoedzaam

Valkuilen: conflictmijdend, afwachtend, traag, besluiteloos

Uitdagingen: strijdlustig, stelling nemen, energiek, slagvaardig

Groeikansen: 
Juiste actie voor zichzelf in plaats van mee stromen met de ander.
Besef de moeite waard om geliefd te zijn.
Autonoom en verbonden te kunnen zijn.

Misschien is het nu al wel een feest van herkenning voor je.
Maar je kunt ook nog een testje doen.

Zelf hou ik erg van testjes. Maar ik ben zeker niet de enige.
Ik hoop dat jij het ook leuk vindt om een test te doen.

Het is zeker niet een wetenschappelijk onderbouwde indeling in een hokje.
Het geeft een indicatie voor je persoonstype.
Maar misschien kun je er wel punten uithalen.
Zodat je juist uit je hokje komt en kunt ontwikkelen richting andere typen.

Ik ben bezig zelf een test te maken, maar deze is nog niet klaar.
Vandaar dat ik verwijs naar een test van internet.

Wat kwam er uit?

Nogmaals: het is een indicatie.

Je kunt nog een test doen, om te kijken of die hetzelfde type aangeeft wat bij jou er uit springt


Herken je het (deels)?

Herken je het vanuit je eerste indruk bij de beschrijving van de 3 groepen en de 9 verschillende typen hierboven?

En andere manier is: klopt het met je kernkwaliteiten (en bijbehorende valkuilen en uitdagingen?


Klopt het met je kernkwaliteiten?

Het enneagram sluit heel mooi aan op de kernkwaliteiten. Dus kun je dit als check (naar 2 kanten toe) gebruiken.

check kernkwaliteiten - klopt het - stap 4 ontdek jezelf in 7 stappen- louter annet


Wat ga je ermee doen?

Het gaat er niet zozeer om te weten welk type je bent.

Het is interessant, maar je komt er niet verder mee als het daarbij blijft.


Het gaat vooral om te kijken wat je kracht, je valkuil is, maar ook wat onderbelicht is.

Of in de vergetelheid geraakt of ondergesneeuwd.


Wat je kunt ontwikkelen, aanboren.

En daar mee aan de slag te gaan.

Prachtig toch?

Daar doen we het voor. ik tenminste wel.


Ik hoop jij ook.
Laat het me weten.

Gewoon om mee te genieten.
OF als je er niet helemaal uitkomt, en even wilt sparren.


Koekje erbij? Ja, ook deze website heeft cookies nodig om te kunnen draaien. Klik op OK of op NEE. Als je geen keuze maakt en op deze website blijft, dan ga je automatisch akkoord met de cookies.